Odborný/á referent/ka v oddělení investic a rozpočtu

2. 2. 2024

Ministerstvo zemědělství:

Odbor vnitřní správy

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný/á referent/ka v oddělení investic a rozpočtu

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

 • Zadávání veřejných zakázek v odboru vnitřní správy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu se směrnicí ministra zemědělství pro zadávání veřejných zakázek, plní organizační úkoly z toho vyplývající a odpovídá za dodržování všech postupů podle citovaného zákona.
 • Zajišťování komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za použití různých druhů zadávacího řízení.
 • Zajišťování komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za použití různých druhů zadávacího řízení.
 • Administrace veřejných zakázek v prostředí elektronického tržiště.
 • Zajišťování centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s Rozhodnutím ministra zemědělství ČR o resortní zadávání veřejných zakázek v resortním systému centralizovaného zadávání dle usnesení vlády.
 • Příprava a odborné posouzení smlouvy o dílo na opravy, servis a smlouvy o nájmu a pronájmu prostor ministerstva a dohlížení na evidenci smluv.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

VŠ – magisterský studijní program

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Není

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

Není požadováno

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

 • schopnost práce na PC (MS Office),
 • samostatnost, iniciativa a zodpovědnost při plnění úkolů, analytické myšlení,
 • schopnost týmové spolupráce,
 • zodpovědnost a spolehlivost,
 • ochota se dále vzdělávat.

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

 Určitou – zástup za MD/ RD

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

 1. 3. 2024

Platová třída:

13.

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Jan Svatoš

22181 2757

+420773743902

Jan.svatos@mze.gov.cz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství

personální odbor

Ing. Marcela Novotná

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mze.gov.cz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad
o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo
a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

16. 2. 2024

 

Informace pro uchazeče:

 • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona
  č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe

 • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.