Odborný/á referent/ka – právník/právnička v oddělení vodohospodářské politiky

6. 10. 2021

Ministerstvo zemědělství:

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný/á referent/ka – právník/právnička v oddělení vodohospodářské politiky

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Příprava novelizací vodního zákona, jeho prováděcích právních předpisů a metodických pokynů. Zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů a materiálů jiných ústředních správních úřadů. Provádění analýz vodohospodářské a související legislativy. Příprava podkladů pro výkladovou komisi pro vodní zákon.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu (výhodou obor právo a právní věda, případně vodní hospodářství nebo přírodní vědy).

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

není (vítána v oboru právo)

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

Znalost anglického jazyka na úrovni kategorií B2 a vyšší Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a znalost dalšího jazyka - výhodou.

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

  • dobrá orientace v legislativě,
  • schopnost práce na PC (MS Office, ASPI),
  • samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů,
  • schopnost týmové spolupráce a komunikativnost,
  • časová flexibilita

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou, zástup za MD/RD

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 12. 2021

Platová třída:

13

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Alena Binhacková, ředitelka odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

tel: 221812249, e-mail: alena.binhackova@mze.cz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Ing. Marcela Novotná

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mze.cz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

20. 10. 2021

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.