Jak žádat o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

21. 12. 2021

Informace o tom, jakým způsobem a kde lze žádat o informace.

Podávání žádosti o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace od MZe lze podat:

Pro podání žádosti o poskytnutí informace nejsou předepsány žádné závazné formuláře, můžete však využít vzory žádostí, které jsme pro Vás připravili (odkazy na ně naleznete v panelu Formuláře).

MZe požaduje úhradu nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu a zasláním informace žadateli. Výše těchto úhrad se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací (tento sazebník si můžete stáhnout z panelu Přílohy).

Výši úhrady, kterou je ministerstvo oprávněno žádat, bude sdělena žadateli po přijetí žádosti o poskytnutí informace. Podrobnější informace naleznete v přiloženém Sazebníku úhrad za poskytování informací.

Vybrané subjekty podřízené MZe poskytují informace samostatně:

Název (adresa www) Adresa
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Květná 504/15, Pisárky, 60300 Brno
Státní veterinární správa Slezská 100/7, Vinohrady, 12000 Praha 2
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, Pisárky, 60300 Brno
Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Sokolovská 394/17, Karlín, 18600 Praha 8
Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 801/33, Nové Město, 11000 Praha 1
Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 43003 Chomutov
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Nábřežní 1326, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Přílohy

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stáhnout (pdf, 226 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.