Včelařství

Chov včel patří k významnému odvětví zemědělství. Včela medonosná, jako univerzální opylovatel, zajišťuje nejenom opylení hmyzosnubných rostlin, ale velmi významně se podílí na zachování biodiverzity krajiny.

Podle vědeckého doporučení optimální stav včelstev byl v návaznosti na zemědělské kultury a členitosti krajiny České republiky stanoven na 700 tisíc včelstev.

V devadesátých letech 20. století došlo na území České republiky k významnému snížení stavů včelstev a počtu včelařů, způsobenému, na rozdíl od okolních států, důvody ekonomickými nikoliv zdravotními. Stavy včelstev se díky podpoře od státu i ze strany Evropské unie stabilizoval a postupně dochází k jejich navyšování.

V letech 2014 a 2015 se stavy pohybovaly na úrovni 580 tisíc včelstev a  chovatelů včel bylo v ČR kolem 49 tisíc. Průměrně chová jeden včelař 12 včelstev.

Legislativně je včelařství ošetřeno celou řadou zákonných norem. Především se jedná o zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně navazujících prováděcích vyhlášek k těmto zákonům.

Jak začít včelařit – odkaz na www stránky Českého svazu včelařů, z.s.

Strategické cíle ve včelařství do roku 2030

Ministerstvo zemědělství má zájem na udržení a opětovném rozvoji tohoto odvětví. Za hlavní poslání a strategickou prioritu včelařství v České republice považuje zajištění dostatečných stavů zdravých včelstev pro kontinuální opylení zemědělských kultur a maximálně kvalitní produkci medu.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.