Lesní ochranná služba (LOS)

24. 4. 2017

LOS - bezplatná poradenská služba v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů.

Lesní ochranná služba - je komplexní expertní a poradenská služba v oboru ochrany lesa pro všechny vlastníky a uživatele lesů na území České republiky, zajišťovaná Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Jako služba vlastníkům lesa je "LOS" hrazena z rozpočtu Ministerstva zemědělství a je žadatelům poskytována bezplatně.

Kontakt:

web: www.vulhm.cz/aktivity/lesni-ochranna-sluzba
tel. (ústředna): 257 892 222;
fax: 257 920 648;
záznamník: 257 892 289,
e-mail: los@vulhm.cz

Adresa:
Lesní ochranná služba
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Strnady 136, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

LOS z pověření Ministerstva zemědělství ČR zajišťuje:

 • kontrolu biotických škodlivých činitelů v lesních porostech,

 • poradenskou činnost na úseku ochrany lesa pro všechny subjekty obhospodařující les (terénní šetření, odběry a rozbory vzorků, odborné posudky, apod.),

 • vypracování odborných posudků, případně znaleckých posudků pro vlastníky a správce lesa na plochách s projevy poškození způsobeného nedostatečnou výživou, imisemi a dalšími antropogenními faktory, včetně doporučení nápravných opatření,

 • stanoviska k žádostem o dotace v lesním hospodářství (ve smyslu platné legislativy),

 • metodickou pomoc při rozsáhlejších obranných opatřeních proti biotickým škodlivým činitelům,

 • centrální evidenci výskytu lesních škodlivých činitelů a jimi působených ztrát,

 • zpracovávání ročních přehledů výskytu lesních škodlivých činitelů a rámcových prognóz,

 • pořádání seminářů a sympozií s tématikou ochrany lesa pro lesnickou praxi a orgány státní správy,

 • vydávání metodických pokynů a dalších materiálů zaměřených na praktickou ochranu lesa,

 • testování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin, včetně vydávání "Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa",

 • ověřování a optimalizaci kontrolních a obranných opatření mezinárodní spolupráci v ochraně lesa.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.