Informace ke spuštění webové aplikace Informační systém lesní hospodářské evidence

Ministerstvo zemědělství na portále eAGRI od 3. 1. 2022 uvádí do plného provozu webovou aplikaci Informační systém lesní hospodářské evidence (Informační systém LHE).

Veřejná část informačního systému LHE, určená pouze pro předávání souhrnných údajů lesních hospodářských evidencí, je přístupná pro vlastníky a správce lesů, kteří ji naleznou na webovém odkazu: https://eagri.cz/ssl/app/MpZ/Gui/LHE, jako součást již využívaného Modulu pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky.

Cílem spuštění informačního systému je usnadnit předávání a administraci souhrnných údajů lesních hospodářských evidencí (§ 40 odst. 2) zákona č. 289/1995 Sb.), v návaznosti na účinnost vyhl. č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci.

Vlastníkům lesů systém umožní založení a editaci elektronického výkazu souhrnných údajů LHE, jeho základní kontrolu a ověřené elektronické odeslání věcně a místně příslušnému orgánu státní správy lesů (předání souhrnných údajů LHE). Bližší podrobnosti o funkcionalitách celého informačního systému naleznete v „Uživatelské příručce pro aplikaci IS LHE“.

Pro přístup do informačního systému musí mít uživatel přístupové oprávnění založené na tzv. úplném ověření jeho identity (tzv. plnohodnotný účet); uživatelé s omezeným (tzv. novinkovým) účtem přístup do IS LHE nemají. Postup získání přístupových práv je shodný jako u výše uvedeného Modulu pro žadatele. Vlastníci či správci lesů s plnohodnotným uživatelským účtem, kteří podávají žádosti o lesnické příspěvky prostřednictvím Modulu pro žadatele, tedy mají automatické oprávnění i pro vstup do Informačního systému LHE.

Předání standardizovaných souhrnných údajů prostřednictvím Informačního systému LHE je možné provést rovněž importem XML souboru (XSD šablona zde: eAGRI.cz - XSD šablona), vyexportovaných přímo z výrobních informačních systémů. Importované souhrnné údaje musí odpovídat informačnímu standardu lesní hospodářské evidence a obsahovat veškeré pro vlastníka a daný lesní hospodářský celek relevantní údaje podle přílohy č. 3 vyhl. č. 202/2021 Sb., včetně nezbytných identifikačních údajů vlastníka lesa (Popis struktury a všech položek XSD šablony jsou uvedeny zde: eAGRI.cz - výkaz dokumentace).

Správou celého Informačního systému LHE byla pověřena organizační složka státu - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. V případě jakýchkoli problémů s editací údajů v informačním systému, se prosím, obracejte na zástupce Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Ing. Miroslava Lotockého (lotocky.miroslav@uhul.cz; tel: 321 021 214). 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.