Metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté v návrzích lesních hospodářských plánů, nejde-li o využití na území chráněných podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny

10. 6. 2022

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, Ministerstvo zemědělství vydává metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté

Tento metodický pokyn je určen pro orgány státní správy lesů krajských úřadů a vojenský lesní úřad a jeho cílem je jednotně upravit posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté v návrzích lesních hospodářských plánů v rámci jejich schvalování podle § 27 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., s ohledem na zajištění nepoškozování přírodních stanovišť a původních druhů rostlin a živočichů v jejich přirozeném areálu rozšíření a zachování genofondu původních dřevin, zejména těch, které mají v lesích důležité ekostabilizační funkce.

Metodický pokyn je koncipován na stanovištních základech a principu pěstování směsí stanovištně vhodných dřevin. Stanovení krajních limitů pro zajištění nepoškozování přírodních stanovišť a původních druhů rostlin a živočichů v jejich přirozeném areálu vychází z posledních poznatků výzkumů na toto téma prováděných VÚLHM a aktuálních doporučení pro pěstování modřínu a douglasky. Metodický pokyn je orientován na dostupné či povinně uváděné informace obsažené v plánech, a tedy na oblast rámcového plánování a případně také na informace podrobného plánování zastoupení dřevin v ploše, jsou-li v plánu uvedeny. Snahou při konstrukci pokynu bylo také zajistit srozumitelnost a jednoznačnost při jeho aplikaci orgány státní správy lesů.

Pro vlastníky bude problematika pěstování modřínu a douglasky více rozpracovaná v rámci aktuální obnovy OPRL, které budou doporučovat vhodné zastoupení modřínu a douglasky pro jednotlivé přírodní lesní oblasti a vhodné pěstební postupy včetně preference zakládání jednotlivě smíšených porostů těchto dřevin.

Přílohy

Metodický pokyn pro jednotné posuzování využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.