Program revitalizace Krušných hor

29. 11. 2016

Usnesením vlády České republiky ze dne 23. 11. 2016 č. 1031 vláda schválila materiál „Program revitalizace Krušných hor“ zpracovaný Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Cílem Programu je komplexní revitalizace lesních ekosystémů v Krušných horách: kompenzace imisní zátěže v lesních půdách, realizace přeměn dožívajících porostů náhradních dřevin cílovými dřevinami s uplatněním přírodě blízkého hospodaření a pestřejší dřevinné skladby, snížení škod jelení zvěří na lesních porostech, zajištění dostatku reprodukčního materiálu lesních dřevin pro obnovu porostů v Krušných horách, obnova vodního režimu na plochách negativně ovlivněných odvodněním) při současném respektování zájmů ochrany přírody. Platnost Programu je stanovena do konce roku 2030. Účelem Programu je především vytvořit stabilní podmínky pro financování činností vedoucích k dosažení výše uvedeného cíle. Pro zajištění naplnění cílů Programu se v období 2017-2030 předpokládají celkové náklady ve výši až 4,1 mld. Kč, které budou hrazeny především z prostředků státního rozpočtu i z fondů EU, částečně také z vlastních zdrojů Lesů České republiky, s.p.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.