Dotace a programy

Finanční podpora hospodaření v lesích a myslivosti je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Oblast finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti je dále upravena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle lesního zákona je poskytována zejména částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov, úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu a úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Dále Ministerstvo zemědělství podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb a finančních příspěvků. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány zejména na:

 • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese,
 • obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku,
 • opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů,
 • vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů,
 • ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci.

Podle zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření poskytováním služeb a finančních příspěvků.  Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytovány zejména na:

 • zlepšování životního prostředí zvěře,
 • podporu ohrožených druhů zvěře,
 • oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,
 • chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,
 • preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře,
 • ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin.

Podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ministerstvo zemědělství poskytuje finanční podporu shromažďování, hodnocení, dokumentace, ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a provozování Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. Tyto dotace jsou poskytovány na:

 • podporu genových základen,
 • podporu zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu (rodičů rodiny, ortetů, klonů, semenných sadů a směsí klonů),
 • podporu zřízení a činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin.

Sdělení k administraci příspěvků na hospodaření v lesích

11. 9. 2023
Pro efektivnější vyplácení finančních příspěvků na hospodaření v lesích doporučujeme v případě jednotné žádosti BDI uvádět požadavky na příspěvek B (obnova, zajištění a výchova lesních porostů) do samostatné žádosti a případné požadavky na příspěvek D (šetrné technologie při hospodaření v lesích) či na příspěvek I (ochrana lesa) uvádět již souhrnně do druhé žádosti.

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

1. 8. 2023
Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor.
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

15. 10. 2021
Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích stanovuje rámcové podmínky pro příspěvky na vybrané lesnické činnosti poskytované vlastníkům lesů ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů.
Stáhnout (doc, 97 kB)

Zdanění příspěvků na hospodaření v lesích

11. 11. 2020
Ministerstvo zemědělství zveřejňuje stanovisko Ministerstva financí k otázce zdanění příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Stáhnout (pdf, 275 kB)

Zdanění příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

8. 10. 2020
Ministerstvo zemědělství zveřejňuje stanovisko Generálního finančního ředitelství k otázce zdanění příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.
Stáhnout (pdf, 242 kB)

Modul pro žadatele o lesnické a myslivecké příspěvky

1. 7. 2020
Ohlášení i následné žádosti o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích a žádosti o poskytnutí příspěvků na vybrané myslivecké činnosti se sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který po sestavení ohlášení/žádosti umožňuje odeslání jejich dat příslušnému podacímu místu a následně i vytištění formuláře pro jeho podání příslušnému podacímu místu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.