Uvádění dodavatelů pěstebních prací do žádostí o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

Za účelem zajištění plného financování požadavků na příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů byl tento příspěvek zařazen do Národního plánu obnovy, ze kterého bude financován do roku 2023. Metodika Národního plánu obnovy stanoví povinnost MZe zjišťovat skutečné majitele dodavatelů pěstebních prací. Z toho důvodu jsou příslušné údaje požadovány v žádostech BDI založených po 19. 12. 2021 a u starších žádostí BDI budou předmětem dodatečného šetření MZe v roce 2022.

Požadavek na uvádění dodavatelů pěstebních prací a vyloučení střetu zájmů u uvedených dodavatelů se týká finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (program B), který má v modulu pro žadatele podobu záložky „Program B“ v rámci jednotné žádosti o lesnické příspěvky BDI.

V žádostech BDI založených po 19. 12. 2021 je žadatel na záložce „Program B“ v úvodu dotázán, zda byly všechny práce uvedené do žádosti provedeny svépomocí či vlastními zaměstnanci, popř. fyzickými osobami nepodnikajícími. V opačném případě, tedy pokud alespoň některé pěstební práce byly provedeny dodavatelsky jinými podnikateli, má žadatel tyto dodavatele do žádosti vyjmenovat pomocí uvedení jejich IČO. Veřejný zadavatel má k jednotlivým dodavatelům pěstebních prací uvést i tzv. poddodavatele pěstebních prací, pokud jsou mu známi (veřejným zadavatelem jsou osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. – jedná se zejm. o stát, obce a kraje a jejich příspěvkové organizace a některé obdobné právnické osoby). Bez uvedení požadovaných údajů není možné žádost odeslat.

Ministerstvo zemědělství apeluje na žadatele, aby uvádění těchto údajů věnovali potřebnou pozornost. Správné a úplné vyjmenování dodavatelů pěstebních prací bude při kontrolách u žadatelů posuzováno podle dokladů předkládaných kontrolnímu orgánu.

U žádostí o uvedený příspěvek založených před 20. 12. 2021 budou tyto údaje předmětem dodatečného šetření provedeného Ministerstvem zemědělství v roce 2022 připravovaným dotazovacím nástrojem v modulu pro žadatele. Prosíme žadatele, aby na tuto výzvu v roce 2022 reagovali v co nejširší míře, protože žádosti bez dodatečně zjištěného dodavatele nebude možné financovat z Národního plánu obnovy.

Dotazy k uvedené problematice směřujte na e-mailovou adresu mpz@mze.gov.cz.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.