Požadavek na výpis z evidence skutečných majitelů

Souhrn základních informací k požadavku na předkládání výpisu z Evidence skutečných majitelů osobami povinnými evidovat své skutečné majitele.

Od 1. 7. 2021 jsou některé právní formy právnických osob povinny evidovat své skutečné majitele v Evidenci skutečných majitelů (ESM) a při žádosti o dotaci či finanční příspěvek předkládat se žádostí rovněž úplný výpis údajů z ESM (výpis obsahující platné údaje i údaje, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji). Výpis nemá být starší než 3 měsíce od data podání žádosti.

Podle § 7 příslušného zákona č. 37/2021 Sb. se povinnost evidovat skutečné majitele a předkládat se žádostí o dotaci či finanční příspěvek i úplný výpis údajů z ESM nevztahuje zejm. na:

  • stát a územní samosprávní celky (obce a kraje) a jejich příspěvkové organizace,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • státní podniky,
  • právnické osoby, v nichž má veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech stát, kraj nebo obec, a
  • obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelem je stát, kraj nebo obec.

Povinnost evidovat skutečné majitele a předkládat se žádostí o dotaci či finanční příspěvek i úplný výpis údajů z ESM se pak vztahuje na ostatní právní formy právnických osob – zejm. na OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, DRUŽSTVA A SPOLKY, v nichž má podíly na prospěchu a hlasovacích právech nejen stát, kraj nebo obec. Od 1. 10. 2022 mají (po novele zákona č. 37/2021 Sb.) povinnost evidovat své skutečné majitele a k žádosti o příspěvky předkládat úplný výpis platných údajů z ESM nově i církve a náboženské společnosti a HONEBNÍ SPOLEČENSTVA. Údaje o skutečných majitelích těchto právnických osob jsou veřejně dostupné v ESM (odkaz na konci článku). Pokud je v ESM evidováno, že právnická osoba povinná evidovat své skutečné majitele tuto povinnost dosud nesplnila, není do okamžiku nápravy možné takovému žadateli poskytnout dotaci či finanční příspěvek.

Pokud je žadatel právnickou osobou povinnou se žádostí o dotaci či finanční příspěvek předložit úplný výpis údajů z ESM, získá tento výpis buď stažením přímo z webu ESM (odkaz na konci článku) nebo u příslušného rejstříkového soudu. Stažení úplného výpisu údajů z ESM přímo z tohoto webu je umožněno subjektům s datovou schránkou (stačí se na webu ESM přihlásit pomocí údajů používaných k přihlášení do datové schránky).

Související odkazy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.