Dozjištění dodavatelů pěstebních prací u žádostí o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

V souvislosti s financováním příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů z Národního plánu obnovy ČR provede Ministerstvo zemědělství od 8. 9. 2022 prostřednictvím modulu pro žadatele dodatečné vykazování dodavatelů pěstebních prací u starších žádostí o uvedený příspěvek.

Žádosti o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů podané v období od roku 2020 do roku 2023 jsou v objemu 8,54 mld. Kč financovány z Národního plánu obnovy. Podmínkou pro financování žádostí z uvedeného zdroje je zjištění informací o dodavatelích pěstebních prací, které jsou následně využity k vyloučení střetu zájmu na úrovni dodavatele či poddodavatele pěstebních prací. V žádostech o příspěvek jsou tyto informace sbírány od 20. 12. 2021; u žádostí o příspěvek založených v modulu pro žadatele před 20. 12. 2021 je nutné tyto údaje zjistit tímto dodatečným sběrem informací. Dozjištění dodavatelů pěstebních prací se zpravidla netýká žádostí doručených krajským úřadům před červencem 2020.

Ministerstvo zemědělství žádá příjemce příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů o spolupráci při uvedeném dozjišťování údajů o dodavatelích pěstebních prací. Zajištění požadovaných informací je podmínkou pro zahrnutí těchto žádostí do financování z Národního plánu obnovy a plnění jeho cílů, a tedy i zajištění prostředků z tohoto zdroje pro další období.

POSTUP při dodatečném vykazování dodavatelů pěstebních prací:

  • údaje do žádosti doplňuje ten uživatel, v jehož uživatelském účtu je žádost v modulu pro žadatele (pokud je žádost zpřístupněna do více uživatelských účtů, je možné údaje uvést z jakéhokoliv příslušného uživatelského účtu);
  • pokud mezi žádostmi v uživatelském účtu byla některá vybrána k dozjištění dodavatelů pěstebních prací, je o tom uživatel informován na úvodním rozcestníku novým červeným údajem Žádosti o příspěvek B k doplnění dodavatelů;
  • kliknutím na červený údaj „Žádosti o příspěvek B k doplnění dodavatelů“ se uživateli zobrazí přehled žádostí vybraných k dozjištění dodavatelů pěstebních prací, po otevření žádosti se vykázání údajů provádí pomocí tzv. doplňku žádosti s červeným názvem Doplnění dodavatelů (poslední položka na ose formuláře);
  • v doplňku žádosti jsou žadateli k dispozici potřebné informace (vyplnění probíhá stejným způsobem, jako v žádostech o příspěvek založených po 20. 12. 2021, kde jsou již tyto údaje standardně sbírány při vytváření žádosti);
  • po uložení doplněných údajů tlačítkem „Uložit formulář“ odešlete údaje tlačítkem Odeslat doplněk do navazujících informačních systémů Ministerstva zemědělství - !!! údaje doplňku žádosti nepodávejte krajskému úřadu, u tohoto typu údajů postačuje jejich datový přenos !!! (tisková sestava doplňku žádosti slouží jen uživatelům, kteří si chtějí doplněné údaje uložit mimo prostředí modulu pro žadatele);
  • tím je dodatečné vykázání údajů o dodavatelích pěstebních prací dokončeno (pokud by si později uživatel chtěl přehled žádostí s doplňkem o dodavatelích pěstebních prací zobrazit, využije k tomu v základním filtru pro žádosti výběrovou položku „Doplnění dodavatelů“ s možnostmi: žádosti před doplněním, žádosti po doplnění, všechny žádosti dotčené doplňováním);
  • v případě dotazů se obracejte na e-mail prispevky@mze.gov.cz; v případě technických problémů (zejm. při uvedení nesprávných údajů) kontaktujte administrátora modulu pro žadatele na e-mailu mpz@mze.gov.cz.

Děkujeme za vstřícnost při vykazování údajů, které jsou podmínkou pro financování příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních zdrojů z rozpočtu Národního plánu obnovy ČR.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.