Odstavec předpisu 386/2022 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
§ 9

§ 9
Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu
[K § 7 odst. 6 písm. j), § 14 odst. 6 zákona a § 23a odst. 8 písm. b) a c) zákona]
(1) Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu chmele a révy se vede ve školkařských knihách.
(2) Množitelské chmelnice a podnožové a selektované vinice se evidují na evidenčním listu matečného porostu.
(3) Dodavatel při výrobě geneticky modifikované odrůdy vede samostatně evidenci o vyrobeném rozmnožovacím materiálu ve školkařské knize.
(4) Kritické body sledované a evidované ve výrobním procesu rozmnožovacího materiálu chmele jsou
a) založení kultury in vitro,
b) použitá kultivační média v jednotlivých procesech udržování kultury in vitro,
c) pasážování, případně další manipulace s rozmnožovacím materiálem chmele,
d) balení a příprava k uvedení do oběhu a
e) srovnávací výsadba.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.