Odstavec předpisu 386/2022 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
§ 8

§ 8
Způsob označování a vlastnosti zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu, uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu
[K § 3 odst. 14 písm. a) a b), § 7 odst. 6 písm. d), g) a k), § 23 odst. 7 a § 23a odst. 8 písm. a), f) a g) zákona]
(1) Viruprostý rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VF.
(2) Testovaný rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VT.
(3) Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě viruprostý musí mít tyto vlastnosti:
a) je shledán v souladu s mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů,
b) byl uchován za podmínek zajištujících nepřítomnost jakékoliv infekce,
c) pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem generací z viruprostého rozmnožovacího materiálu,
d) byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.
(4) Rozmnožovací materiál ve zdravotní třídě testovaný musí mít tyto vlastnosti:
a) je shledán v souladu s mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami prostý všech virů a virům podobných škodlivých organismů, které mohou snížit jakost tohoto rozmnožovacího materiálu,
b) pochází přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu, který je vyroben ve stejném vegetačním období z matečných rostlin uchovávaných v prostředí in vitro, anebo je otestován na škodlivé organismy podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a k výrobě rozmnožovacího materiálu je možné použít matečné rostliny do 2 let od přemnožení z matečných rostlin uchovávaných v prostředí in vitro,
c) byl vypěstován a uchován za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.
(5) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál chmele, je uveden v příloze č. 1 bodě 6 k této vyhlášce.
(6) Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost rozmnožovacího materiálu okrasných druhů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.