Odstavec předpisu 386/2022 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
§ 6

§ 6
Termíny pro podání žádosti, vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele a révy, vzor uznávacího listu
[K § 5 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. h) a i) zákona]
(1) Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele a révy je uveden na internetových stránkách Ústavu.
(2) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách se podává v termínech uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se podává nejpozději 20 dnů před uvedením rozmnožovacího materiálu do oběhu.
(4) K ověření původu uznaného rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty, certifikáty a uznávací listy vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě.
(5) Doklad vystavený dodavatelem podle odstavce 4 lze nahradit rostlinolékařským pasem podle jiného právního předpisu2), obsahuje-li jméno, příjmení a doručovací adresu příjemce, datum vydání dokladu a informace stanovené pro úřední návěsku, a pokud jsou tyto údaje zřetelně odděleny.
2) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.