Odstavec předpisu 313/2020 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 313/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Čl.II

Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Osivo zelenin označené podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud jde o názvy druhů zelenin, lze uvádět do oběhu nejdéle rok od nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Ustanovení ukládající povinnost opatřit osivo a sazenice zeleniny, které byly dovezeny na území Evropské unie, přemístěny v rámci území Evropské unie nebo vyprodukovány před 14. prosincem 2019, rostlinolékařským pasem v souvislosti s požadavky týkajícími se výskytu RNŠO stanovenými podle této vyhlášky, se použijí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2072 od 14. prosince 2020.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.