Odstavec předpisu 128/2018 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 128/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Čl.I

Čl.I
Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se slova "a středních" zrušují.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky" nahrazují slovy "balené ovocné protlaky a směsi ovocno-zeleninových protlaků s obsahem ovocné složky minimálně 50 % (dále jen "ovocné protlaky") a balené ovocné a zeleninové šťávy".
3. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slova "akce a" vkládá slovo "tištěné".
4. V § 2 odst. 3 se slova "dodávce produktů uvedených v § 1 písm. a) a b) nebo při" zrušují.
5. V § 5 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) balení zakysaného mléčného výrobku s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 % o minimální hmotnosti 140 g,".
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).
6. V § 5 odst. 2 se slova "a neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění" zrušují.
7. V § 6 odst. 4 se slova "mléka nebo" zrušují.
8. V § 7 odst. 3 se za slova "školní rok" vkládají slova " , včetně případného návrhu tištěného vzdělávacího materiálu".
9. V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Schválený žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, k žádosti o podporu na další dodávkové období doklady podle věty první nepřikládá, pokud v nich nedošlo ke změně.".
10. V příloze č. 2 skupina 1 zní:
"
I-----------------------I---------------I------------------I-----------I----------------I
I 1. skupina - konzumní I  s obsahem  I   200 ml   I  7,10  I   8,30   I
I mléko a jeho varianty I tuku od 1,5 % I------------------I-----------I----------------I
I se sníženým obsahem I  do 1,8 %  I   250 ml   I  8,00  I   9,50   I
I    laktózy    I        I------------------I-----------I----------------I
I            I        I   330 ml   I  9,40  I   11,40   I
I            I---------------I------------------I-----------I----------------I
I            I  s obsahem  I   200 ml   I  8,40  I   9,80   I
I            I tuku nejméně I------------------I-----------I----------------I
I            I   3,5 %   I   250 ml   I  9,70  I   11,40   I
I            I        I------------------I-----------I----------------I
I            I        I   330 ml   I  11,60  I   14,00   I
I-----------------------I---------------I------------------I-----------I----------------I
                                            ".
11. V příloze č. 2 ve skupině 2 se za první řádek vkládá nový řádek, který zní:
"
I---------------I------------------I-----------I----------------I
I  zakysané  I   140 g    I  13,40  I    X    I
I  mléčné   I         I      I        I
I  výrobky s  I         I      I        I
I  obsahem  I         I      I        I
I  bílkovin  I         I      I        I
I vyšším než  I         I      I        I
I   5,6 %   I         I      I        I
I---------------I------------------I-----------I----------------I
                                ".
12. V příloze č. 3 ve skupině 4 se za první řádek vkládá nový řádek, který zní:
"
I---------------I------------------I-----------I----------------I
I  zakysané  I   140 g    I  8,90  I    X    I
I  mléčné   I         I      I        I
I  výrobky s  I         I      I        I
I  obsahem  I         I      I        I
I  bílkovin  I         I      I        I
I vyšším než  I         I      I        I
I   5,6 %   I         I      I        I
I---------------I------------------I-----------I----------------I
                                ".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.