Odstavec předpisu 96/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
§ 14

§ 14
Uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů do oběhu
[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), m) a h) zákona]
(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné kategorie, generace, zdravotní třídy nebo odrůdy stejného klonu a podnože.
(2) Při uvádění do oběhu podnoží ovocných rodů a druhů se uvede velikostní třídění.
(3) Rouby, řízky, podnože a školkařské výpěstky se při uvádění do oběhu ve svazcích označí alespoň jednou řádně vyplněnou úřední návěskou.
(4) Při uvádění do oběhu školkařských výpěstků po jednotlivých kusech se každý kus označí řádně vyplněnou úřední návěskou.
(5) Rozmnožovací materiál jahodníku vyprodukovaný v podmínkách in vitro se při uvádění do oběhu takto označí v průvodním dokladu (§ 13 odst. 3).
(6) Při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu ji dodavatel označí v souladu se zvláštním právním předpisem4) tak, aby bylo zjevné, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu.
(7) K ověření původu rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty a certifikáty vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě, obsahují-li údaje podle § 9 odst. 2, popřípadě § 13 odst. 2.
(8) Dokumenty podle odstavce 7 lze také nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu3), obsahuje-li údaje podle § 9 odst. 2, popřípadě § 13 odst. 2.
3) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.