Odstavec předpisu 96/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Příl.5

Příl.5
Maximální povolený počet generací na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu a maximální povolená produkční životnost základních matečných rostlin podle jednotlivých rodů nebo druhů
I-----------------------I------------------------------------------------------------I
I   Rod nebo druh   I       POČET GENERACÍ V RÁMCI KATEGORIE       I
I            I--------------I------------------I----------I---------------I
I            I Rozmnožovací I   Základní   I Základní I Certifikovaný I
I            I  materiál  I  rozmnožovací  I podnož I rozmnožovací I
I            I předstupňů I   materiál   I     I  materiál  I
I-----------------------I--------------I------------------I----------I---------------I
I Castanea sativa Mill. I       I    2     I  3   I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Citrus L., Fortunella I       I    1     I  3   I        I
I Swingle a       I       I         I     I        I
I Poncirus Raf.     I       I         I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Corylus avellana L.  I       I    2     I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Cydonia oblonga    I       I    2     I  3   I        I
I Mill., Malus Mill.,  I       I         I     I        I
I Pyrus L.       I       I         I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Ficus carica L.    I       I    2     I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Fragaria L.      I       I    5     I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Juglans regia     I       I    2     I     I        I
I L.          I       I         I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Olea europaea L.   I   1    I    1     I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Prunus armeniaca L., I       I    2     I  3   I        I
I Prunus domestica L., I       I         I     I        I
I Prunus dulcis (Mill.) I       I         I     I        I
I D.          I       I         I     I        I
I A. Webb, Prunus    I       I         I     I    1    I
I persica (L.)     I       I         I     I        I
I Batsch a Prunus    I       I         I     I        I
I salicina Lindl.    I       I         I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Prunus avium, Prunus I       I    2     I  3   I        I
I cerasus        I       I         I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Ribes L.       I       I    3     I  3   I        I
I            I       I (životnost jedné I     I        I
I            I       I generace nejvýše I     I        I
I            I       I   6 let)   I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Rubus L.       I       I    2     I     I        I
I            I       I (životnost jedné I     I        I
I            I       I generace nejvýše I     I        I
I            I       I   4 roky)   I     I        I
I-----------------------I       I------------------I----------I        I
I Vaccinium L.     I       I    2     I     I        I
I-----------------------I--------------I------------------I----------I---------------I
Pokud jsou podnože přímo vegetativně množeny ze základní matečné rostliny první generace, uznávají se jako podnože s označením E I.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.