Odstavec předpisu 3/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 3/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.".
2. V příloze se v bodu 1.2.1 Trávy slova "Lolium x boucheanum Kunth" nahrazují slovy "Lolium x hybridum Hausskn.".
3. V příloze se v bodu 1.2.3 Jiné krmné plodiny slovo "Svazenka" nahrazuje slovy "Svazenka vratičolistá".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.