Odstavec předpisu 314/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Příl.2

Příl.2
Minimální počet producentů zemědělského produktu v daném odvětví v organizaci producentů a minimální hodnota nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu organizací producentů za předchozí kalendářní rok v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I Název odvětví I   Kód KN   I    Zemědělský produkt    I Minimální  I Minimální hodnota I
I        I  dodávaného  I                 I  počet   I   nebo objem   I
I        I zemědělského I                 I producentů I   obchodované   I
I        I  produktu  I                 I zemědělského I   produkce    I
I        I        I                 I  produktu  I  zemědělského   I
I        I        I                 I       I  produktu členy  I
I        I        I                 I       I   organizace   I
I        I        I                 I       I  producentů v   I
I        I        I                 I       I   posledním   I
I        I        I                 I       I kalendářním roce  I
I        I        I                 I       I přede dnem podání I
I        I        I                 I       I    žádosti    I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I  Obiloviny  I  1001 91 20  I Osivo obyčejné pšenice a sourži; I   5    I   20 mil. Kč   I
I        I ex1001 99 00 I  špalda, obyčejná pšenice a  I       I           I
I        I  1001 11 00  I sourež, jiné než k setí; pšenice I       I           I
I        I  1001 19 00  I tvrdá; pšeničná mouka nebo mouka I       I           I
I        I  1001 00   I ze sourži; žito; ječmen; oves; I       I           I
I        I   1002   I  kukuřice jiná než hybridní  I       I           I
I        I   1003   I osivo; kukuřice jiná než osivo; I       I           I
I        I   1004   I  pohanka, proso a lesknice   I       I           I
I        I  1005 10 90  I  kanárská; ostatní obiloviny  I       I           I
I        I  1005 90 00  I                 I       I           I
I        I   1008   I                 I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I   Cukr   I  1212 91   I      Cukrová řepa      I   3    I   1,5 mil. Kč   I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I   Chmel   I   1210   I     Chmelové šištice     I   3    I   1,5 mil. Kč   I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I  Brambory  I  0701 90   I   Brambory (ne sadbové)    I   3    I   750 tis. Kč   I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I Olejniny -  I  1205 1090  I Semena řepky nebo řepky olejky, I   3    I   350 tis. Kč   I
I  řepka,   I ex 1205 9000 I   též drcená, ne k setí    I       I           I
I slunečnice  I  1206 0091  I Slunečnicová semena, též drcená, I       I           I
I        I  1206 0099  I      ne k setí       I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I Olejniny -  I  1207 9190  I   Maková semena, ne k setí   I   3    I   250 tis. Kč   I
I   mák   I        I                 I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I   Víno   I  0806 1090  I Vinné hrozny, čerstvé, jiné než I   3    I   3 mil. Kč   I
I        I   ex2204   I stolní hrozny; víno z čerstvých I       I           I
I        I        I hroznů, včetně vína obohaceného I       I           I
I        I        I alkoholem; vinný mošt jiný než I       I           I
I        I        I čísla 2009 (zejména tichá vína, I       I           I
I        I        I  šumivá vína, perlivá vína,  I       I           I
I        I        I     likérová vína)     I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I  Květiny a  I Kapitola 06  I Živé dřeviny a rostliny, cibule, I   3    I   500 tis. Kč   I
I školkařské  I        I kořeny, řezané květiny a okrasná I       I           I
I  výpěstky  I        I       zeleň        I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I  Léčivé,  I  ex 0904   I Léčivé, aromatické a kořeninové I   3    I   500 tis. Kč   I
I aromatické a I   0905   I       rostliny       I       I           I
I kořeninové  I   0906   I                 I       I           I
I  rostliny  I   0907   I                 I       I           I
I        I   0908   I                 I       I           I
I        I   0909   I                 I       I           I
I        I  ex 0910   I                 I       I           I
I        I  ex 1211   I                 I       I           I
I        I  1211 9086  I                 I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I  Hovězí a  I  0102 29 05  I  Živý domácí skot, jiný než  I   5    I    50 t     I
I telecí maso I až 0102 29 99, I  plemenná čistokrevná zvířata  I       I           I
I        I  0102 39 10  I                 I       I           I
I        I a 0102 90 91 I                 I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I Vepřové maso I   ex0103   I Živá domácí prasata, jiná než  I   5    I 2 tis. kusů prasat I
I        I        I  plemenná čistokrevná zvířata  I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I  Skopové a  I  0104 10 30  I Jehňata do stáří jednoho roku, I   5    I  500 kusů jehňat  I
I  kozí maso  I  0104 10 80  I  živé ovce, jiné než plemenná  I--------------I---------------------I
I        I  0104 20 90  I čistokrevná zvířata a jehňata, I   3    I  100 kusů kůzlat  I
I        I        I  Živé kozy, jiné než plemenná  I       I           I
I        I        I    čistokrevná zvířata    I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I Drůbeží maso I   0105   I Živí kohouti a slepice (drůbež I   3    I   2 tis. kusů   I
I        I        I  druhu Gallus domesticus),   I       I           I
I        I        I kachny, husy, krocani, krůty a I       I           I
I        I        I    perličky na porážku    I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I
I   Vejce   I  0407 21 00  I  Čerstvá vejce slepic druhu  I   3    I  90 tis. kusů   I
I        I        I    Gallus domesticus     I       I           I
I---------------I----------------I----------------------------------I--------------I---------------------I

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.