Odstavec předpisu 314/2016 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
§ 5

§ 5
Činnost organizace producentů a sdružení organizací producentů
(1) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení nesplní podmínku pro uznání podle předpisu Evropské unie1), nebo poruší pravidla stanovená pro jejich činnost předpisem Evropské unie1), vyzve Fond organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
(2) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení nesplní podmínku stanovenou v § 2 odst. 3 písm. a), § 2 odst. 5 písm. a) nebo § 3 odst. 3, Fond uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
(3) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení opakovaně nesplní podmínku stanovenou v § 2 odst. 3 písm. b) nebo § 2 odst. 5 písm. b) maximálně do 10 % z celkové roční obchodované produkce uvedené v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší. Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení nesplní podmínku § 2 odst. 3 písm. b) nebo § 2 odst. 5 písm. b) o více než 10 % z celkové roční obchodované produkce uvedené v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.
(4) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu do 31. ledna hlášení o hodnotě nebo objemu obchodované produkce podle § 4 odst. 1, vyzve Fond organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
(5) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu změny údajů podle § 2 odst. 8 nebo § 3 odst. 4, Fond vyzve organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.
(6) Zjistí-li Fond, že člen organizace producentů opakovaně nesplní podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. b) bodě 2 a nebyl-li vyloučen v souladu se stanovami z organizace producentů, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.
(7) Zjistí-li Fond, že člen organizace producentů nesplní podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. b) bodě 3, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.