Odstavec předpisu 297/2016 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
§ 15

§ 15
(1) Poskytuje-li Správa službu vytvářející důvěru, jejímž předmětem je certifikát, který není certifikátem pro elektronický podpis, certifikátem pro elektronickou pečeť nebo certifikátem pro autentizaci internetových stránek, vede evidenci certifikátů a osob nebo jejich součástí, kterým byl certifikát vydán.
(2) Evidence obsahuje
a) údaje o fyzické osobě, které byl certifikát vydán, v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména a příjmení,
2. datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila,
3. datum úmrtí,
4. adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
b) údaje o právnické osobě nebo její součásti, které byl certifikát vydán, v rozsahu
1. obchodní firma nebo název,
2. adresa sídla,
3. identifikační číslo osoby,
c) údaje o certifikátu v rozsahu
1. identifikátor,
2. počátek a konec platnosti,
3. datum a čas aktivace,
4. datum a čas zneplatnění,
d) další údaje v rozsahu
1. identifikátor nosiče, na kterém je certifikát uložen,
2. agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu vydávání certifikátů.
(3) Údaje podle odstavce 2 písm. c) jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Údaje podle odstavce 2 se evidují po dobu platnosti certifikátu a následujících 15 let od konce platnosti certifikátu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.