Odstavec předpisu 297/2016 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
§ 13

§ 13
Působnost Agentury
(1) Agentura plní úkoly orgánu dohledu podle Nařízení a podle tohoto zákona.
(2) Agentura může dát kvalifikovanému poskytovateli služeb vytvářejících důvěru pokyn zneplatnit jím vydaný kvalifikovaný certifikát, pokud existuje důvodné podezření, že kvalifikovaný certifikát byl padělán, nebo pokud byl vydán na základě nepravdivých údajů. Agentura může dát pokyn zneplatnit kvalifikovaný certifikát také v případě zjištění, že podepisující nebo pečetící osoba používá prostředek pro vytváření elektronických podpisů nebo elektronických pečetí, který vykazuje bezpečnostní nedostatky umožňující padělání elektronických podpisů nebo elektronických pečetí nebo změnu podepisovaných nebo pečetěných dat.
(3) Agentura zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup důvěryhodné seznamy obsahující informace týkající se kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru spolu s informacemi o jimi poskytovaných kvalifikovaných službách vytvářejících důvěru.
(4) Agentura vede seznam certifikátů, na jejichž základě kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru podepisují zaručeným elektronickým podpisem nebo pečetí zaručenou elektronickou pečetí vydané kvalifikované certifikáty nebo vydaná kvalifikovaná elektronická časová razítka. Seznam certifikátů zveřejňuje Agentura způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Agentura plní povinnost podle čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení v případě převzetí evidence podle § 4 odst. 2.
(6) Agentura bezodkladně vyrozumí Úřad pro ochranu osobních údajů o zjištěních učiněných v souvislosti s plněním úkolů orgánu dohledu podle odstavce 1, pokud se týkají působnosti tohoto úřadu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.