Odstavec předpisu 185/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
§ 3

§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1) Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy (dále jen „žadatel“) může být
a) vlastník pozemku určeného k založení lesního porostu,
b) spolek vlastníků pozemků určených k založení lesního porostu,
c) spoluvlastník pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů,
d) nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, k využití pozemku pro založení lesního porostu, a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 8 odst. 2 písm. a), nebo
e) spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemků určených k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka nebo vlastníků, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, k využití pozemků pro založení lesního porostu, a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 8 odst. 2 písm. a).
(2) Na pozemek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku lze poskytnout pouze dotaci na založení lesního porostu.
(3) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se neposkytne žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu.
(4) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se neposkytne na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.