Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.9

Příloha 9
Vzory formulářů
Vzor formuláře
a) žádosti o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy
b) výrobní evidence osiva (nebo sadby) - (dvojlist)
c) skladové karty (oboustranná)
d) pro vedení evidence o výrobě standardního osiva
e) pro vedení evidence o vyrobené směsi - Míchací protokol směsi
f) pro vedení evidence osiva pro ekologické zemědělství
g) pro vedení evidence pro sazenice zeleniny
h) žádosti o registraci osob
i) oznámení o zahájení činnosti
j) oznámení o ukončení činnosti
k) žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu a sazenic zelenin ze třetích zemí
l) oznámení dovozu
m) protokolu o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva
n) egalizační protokol
o) žádosti o povolení uvádět do oběhu směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí
p) prohlášení o splnění požadavků pro udělení povolení uvádět do oběhu směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí
      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


      


_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 334/2017 Sb. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvedeného pod písmenem h) Žádost o registraci osob za slova "uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu" doplňují slova "pro jiného než konečného spotřebitele".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.