Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
§ 6

§ 6
Uznávací řízení
[K § 4 odst. 7, § 5 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona]
(1) Žádosti o uznání množitelského porostu a osiva se podávají na formulářích, jejichž vzory jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.
(2) Žádost o uznání množitelského porostu se podává každoročně
a) do 31. března pro
1. ozimé formy zemědělských druhů rodu Brassica (kromě řepky),
2. obilniny ozimé - ječmen, pšenici, žito, tritikale,
3. vikev ozimou,
4. jeteloviny a trávy z první seče (kromě jílku jednoletého),
5. salát a špenát setý na podzim,
b) do 30. dubna pro
1. hrách polní a zahradní,
2. jarní formy olejnin,
3. pažitku, ředkvičku, ředkev, salát, špenát setý na jaře, semenice dvouletých zelenin, sazečku kapusty ozimé, pekingské zelí,
4. zeleniny rychlené - semenice,
c) do 10. května pro
1. obilniny jarní, svazenku,
2. bob polní, vikev panonskou, vikev setou, vikev huňatou,
3. semenice semenných okopanin,
4. len,
5. anýz, fenykl, kmín, koriandr,
6. brokolici, cibuli sazečku, česnek, kopr, květák, okurky pařeništní a skleníkové, kozlíček polníček, řeřichu setou,
d) do 20. května pro
1. brambory,
2. jílek jednoletý,
3. kukuřici, proso, pohanku,
e) do 10. června pro
1. fazol polní i zahradní, lupinu, sóju, slunečnici,
2. jetel nachový setý na jaře, trávy z druhé seče, jednoleté pícniny,
3. lilek, majoránku, okurky polní, papriku, patizony, rajčata, štěrbák, tykev, meloun,
f) do 20. června pro jeteloviny z druhé seče,
g) do 20. srpna pro cibuli, sazečky ostatních zelenin a semenných okopanin,
h) do 30. září pro řepku ozimou,
i) do 30. listopadu pro porosty cukrovky z předpěstované sazečky.
(3) Pokud technologie pěstování nebo klimatické podmínky stanoviště vyžadují provedení přehlídky v jiném termínu, než je obvyklé, dodavatel podá žádost o uznání množitelského porostu nejpozději 1 měsíc před předpokládaným termínem této přehlídky.
(4) Vzory dokladů vydávaných v uznávacím řízení Ústavem nebo pověřenou osobou jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.