Odstavec předpisu 60/2012 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
Příl.1

Příloha 1
Podmínky pěstování brambor pro výrobu škrobu
1. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu musí používat jen certifikovanou sadbu brambor, a to v množství minimálně 2,2 t na ha; při kontrole této povinnosti předloží faktury za dodanou sadbu a uznávací listy22).
2. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu dodržuje osevní sledy, ve kterých budou brambory pro výrobu škrobu opakovaně zařazovány na stejný půdní blok nebo stejné části půdního bloku nejdříve třetím rokem, a povede evidenci o střídání osevních postupů na těchto půdních blocích nebo částech půdních bloků.
3. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu zajistí, aby půdní bloky, na kterých se budou pěstovat brambory pro výrobu škrobu, byly hnojeny statkovými nebo organickými hnojivy23).
4. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu jako doplněk statkového nebo organického hnojení použije minerální hnojiva v kg čistých živin do množství maximálních dávek, které jsou uvedeny v tabulce č. 1.
5. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu smí použít jen vyjmenované účinné látky, které jsou obsaženy v pesticidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce ve stanoveném dávkování, a jsou uvedeny v tabulce č. 2 až 4.
6. Při každém ošetření proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata) smí žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu používat účinné látky obsažené v insekticidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce do množství maximálních dávek uvedených v tabulce č. 2.
7. Při každém ošetření proti plísni bramboru (Phytophthora infestans) smí žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu používat účinné látky obsažené ve fungicidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce do množství maximálních dávek uvedených v tabulce č. 3.
8. Žadatel o poskytnutí platby zvláštní podpory na brambory pro výrobu škrobu nesmí při používání herbicidů povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce překročit maximální dávky účinných látek uvedených v tabulce č. 4.
Tabulka č. 1
Maximální dávky N, P
2
O
5
, K
2
O a MgO v minerálních hnojivech (kg čistých živin/ha)
 
+--------+--------+--------+-------+
|  N  | P
2
O
5
| K
2
O | MgO | +--------+--------+--------+-------+ | 90 | 110 | 140 | 70 | +--------+--------+--------+-------+
Tabulka č. 2
Povolené účinné látky, které jsou obsaženy v insekticidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce
 
+----------------+-----------------------------------------+-------------+
| Účinná látka  | Maximální dávka účinné látky v g na 1ha | Použití/rok |
+----------------+-----------------------------------------+-------------+
| thiamethoxam  |         20           |  max. 2x  |
| thiacloprid  |         48           |  max. 3x  |
| azadirachtin A |         25           |  max. 2x  |
| spinosad    |         36           |  max. 2x  | 
+----------------+-----------------------------------------+-------------+
Tabulka č. 3
Povolené účinné látky, které jsou obsaženy ve fungicidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce
 
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|         Účinná látka        | Maximální dávka účinné látky v g na 1 ha |
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
| fluazinam                 |           175          |
| fenamidone + propamocarb - hydrochloride  |         135 + 675         |
| fluopicolide + propamocarb - hydrochloride |         87,5 + 875         |
| cyazofamid                 |           80           |
| mandipropamid               |          137,5          |
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
Tabulka č. 4
Povolené účinné látky, které jsou obsaženy v herbicidech povolených k používání v České republice v příslušném kalendářním roce
 
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
|         Účinná látka        | Maximální dávka účinné látky v g na 1 ha |
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
| metribuzin                 |           350          |
| linuron                  |           450          |
| flufenacet + metribuzin          |         600 + 437,5        |
| clomazone                 |           54           |
+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
22) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.