Odstavec předpisu 112/2010 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 112/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl. I
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 78/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 7 se slovo „nepoužije“ nahrazuje slovy „a bod 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení nepoužijí“.
2. V § 9 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“.
3. V § 9 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“.
4. V § 9 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“.
5. V § 9 se na konci odstavce 17 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) nemusí plnit podmínku uvedenou v bodě 9 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.