Odstavec předpisu 155/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 155/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
§ 8

§ 8
(1) Žadatelem o platbu na přežvýkavce může být fyzická nebo právnická osoba, která k 31. březnu 2007 chovala přežvýkavce na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona8) (dále jen "ústřední evidence") v množství nejméně 2 velké dobytčí jednotky9).
(2) V případě, že žadateli o platbu na přežvýkavce bylo v období od 1. srpna 2006 do 31. března 2007 nařízeno rozhodnutím příslušné krajské veterinární správy mimořádné veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy10), v rámci kterého bylo nařízeno utracení nebo nutná porážka jím chovaného přežvýkavce, žadatel může za stav chovaných přežvýkavců podle odstavce 1 považovat stav chovaných přežvýkavců na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci k 31. červenci 2006.
8) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.
9) Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
10) § 54 a 55 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.