Odstavec předpisu 155/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 155/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
Příl

Příloha
Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek9) pro platbu na přežvýkavce [§ 9 odst. 2]
------------------------------------------------------------------------------- -----
Kategorie                       Přepočítávací koeficienty
                            velké dobytčí jednotky9)
------------------------------------------------------------------------------- -----
Skot ve věku nad 24 měsíců                    1,0
Skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců včetně           0,6
Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců včetně            0,2
Ovce4) ve věku nad 12 měsíců                   0,15
Kozy5) ve věku nad 12 měsíců                   0,15
------------------------------------------------------------------------------- -----
4) Čl. 112 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
5) Čl. 112 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
9) Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.