Odstavec předpisu 155/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 155/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007
§ 2

§ 2
Žadatelem o platbu na len na vlákno může být fyzická nebo právnická osoba, která v roce 2006
a) obhospodařovala zemědělskou půdu evidovanou na ni podle § 3a až 3h zákona v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence") jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona] a která byla způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy6),
b) pěstovala na zemědělské půdě uvedené v písmeni a) len na vlákno na výměře nejméně 1 ha a
c) podala žádost o platbu na pěstování lnu na vlákno podle nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 20067).
6) Čl. 143b nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
7) § 3 nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.