Odstavec předpisu 47/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
§ 7

§ 7
Stanovení některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která má informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství21), poskytne Fondu v příslušném kalendářním roce informace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství22), a to do 30 dnů ode dne převzetí dovezených zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, nejpozději však do 30. dubna bezprostředně následujícího kalendářního roku.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která má informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství21), poskytne Fondu v příslušném kalendářním roce informace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství23), a to 10 dnů před zahájením zpracování dovezených zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu na jiný konečný výrobek.
21) Čl. 144 písm. b) a c) nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
22) Čl. 144 písm. a), čl. 145 a čl. 157 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
23) Čl. 55 písm. b) a čl. 107 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Čl. 145 a 152 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.