Odstavec předpisu 47/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
§ 6

§ 6
Zamítnutí žádosti, snížení nebo neposkytnutí platby
(1) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství12) platbu sníží nebo neposkytne.
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po lhůtě stanovené v § 3 odst. 4, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství13), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství13).
(3) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 3 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství14) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %14),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %14),
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %14).
12) Čl. 138 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
Čl. 50 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
13) Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
14) Čl. 14 odst. 1 a 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.