Odstavec předpisu 337/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
§ 3

§ 3
Schválení cukrovarnického podniku
(1) Žádost o schválení cukrovarnického podniku podá cukrovarnický podnik Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") do 15. července 2006 na formuláři vydaném Fondem.
(2) Cukrovarnický podnik k žádosti podle odstavce 1 přiloží
a) výpis z obchodního rejstříku, jímž prokáže, že předmětem jeho podnikání je výroba cukru,
b) prohlášení, že je uživatelem strojně-technologického zařízení určeného ke zpracování cukrové řepy a k výrobě cukru,
c) prohlášení, že bude poskytovat Fondu údaje o své podnikatelské činnosti a že se podrobí kontrole v souladu s předpisem Evropských společenství8),
d) prohlášení, že s ním není vedeno řízení o pozastavení nebo odnětí schválení8).
(3) Fond rozhodne o schválení cukrovarnického podniku podle předpisu Evropských společenství8). Schválení cukrovarnického podniku spolu se sdělením výše kvóty podle předpisu Evropských společenství3) oznámí Fond tomuto cukrovarnickému podniku; v oznámení Fond uvede členění přidělené výše kvóty podle jednotlivých cukrovarů příslušného cukrovarnického podniku4).
3) Čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
4) Čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
8) Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.