Odstavec předpisu 337/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
§ 2

§ 2
Základní pojmy
V tomto nařízení se rozumí
a) cukrovarnickým podnikem osoba, která vyrábí cukr a má sídlo na území České republiky3),
b) cukrovarem zařízení cukrovarnického podniku určené k výrobě cukru, které se nachází na území České republiky4),
c) cukrovou řepou produkt zemědělské výroby5) vypěstovaný na území České republiky pro výrobu cukru v cukrovaru.
3) Čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
4) Čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
5) § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.