Odstavec předpisu 337/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
§ 6

§ 6
Převod kvóty při změně vlastnických nebo uživatelských vztahů
Dojde-li u cukrovarnického podniku ke změně skutečnosti uvedené v předpise Evropských společenství17), oznámí cukrovarnický podnik tuto změnu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, Fondu na formuláři vydaném Fondem. Jde-li o změnu mající vliv na výši kvóty, provede Fond převod kvóty nebo její části18) a oznámí příslušnou změnu dosavadnímu, popřípadě novému držiteli kvóty.
17) Příloha V bod I nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
18) Čl. 11 odst. 2 a 3 a příloha V nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.