Odstavec předpisu 141/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
§ 10

§ 10
(1) Fond poskytne žadateli platbu na chov přežvýkavců na celkový počet velkých dobytčích jednotek9), stanovených podle počtu chovaných přežvýkavců na základě dokladu nebo jeho úředně ověřené kopie podle § 9 odst. 3, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky9).
(2) Platba na chov přežvýkavců se žadateli poskytne, pokud intenzita9) chovu přežvýkavců žadatele přepočtená na celkovou plochu, na níž jsou pěstovány krmné plodiny, kterou uvedl žadatel v žádosti, je nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky9) na 1 hektar. Zjistí-li Fond, že celková plocha, na níž jsou pěstovány krmné plodiny, je ve skutečnosti nižší než plocha, kterou uvedl žadatel v žádosti, intenzita chovu přežvýkavců bude přepočtena na skutečnou celkovou plochu, na níž jsou pěstovány krmné plodiny.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, pokud počet chovaných přežvýkavců v přepočtu na velké dobytčí jednotky9) ke dni 31. července 2006 je nižší nebo roven 15 velkým dobytčím jednotkám9).
9) Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.