Odstavec předpisu 141/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
§ 9

§ 9
(1) Žádost o platbu na chov přežvýkavců se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2006.
(2) Součástí žádosti o platbu na chov přežvýkavců je seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), na kterých žadatel pěstuje krmné plodiny, včetně uvedení souhrnné výměry celkové plochy, na níž jsou pěstovány krmné plodiny na jednotlivém půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, a vyznačení celkové plochy, na níž jsou pěstovány krmné plodiny v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.
(3) Žadatel doloží Fondu do 29. září 2006 doklad nebo jeho úředně ověřenou kopii z ústřední evidence podle plemenářského zákona4) prokazující stav chovu přežvýkavců žadatele ke dni 31. července 2006, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a data narození podle plemenářského zákona4), a výpočet velkých dobytčích jednotek9). Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek9) k platbě na chov přežvýkavců jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
4) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
9) Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.