Odstavec předpisu 141/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
§ 13

§ 13
Fond poskytne žadateli platbu na pěstování plodin na ornou půdu, která je
a) v evidenci vedena na žadatele o platbu na pěstování plodin na orné půdě podle § 12 odst. 1 nejméně po dobu od 1. května 2006 do 31. srpna 2006,
b) v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí platby7),
c) zemědělsky obhospodařována žadatelem podle podmínek pro pěstování plodin uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení,
d) žadatelem trvale zemědělsky obhospodařována po celou dobu, po kterou je na něj vedena v evidenci.
7) Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.