Odstavec předpisu 196/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
§ 2

§ 2
Národní rezerva prémiových práv
(1) Počáteční stav národní rezervy prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic (dále jen "národní rezerva") ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení činí
a) na chov krav bez tržní produkce mléka 140 prémiových práv,
b) na chov bahnic 749 prémiových práv.
(2) Národní rezerva se zvyšuje o prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, o které byl snížen individuální limit prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic podle § 4.
(3) Fond nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup stav národní rezervy k 31. srpnu daného kalendářního roku.
(4) Fond národní rezervu v příslušném kalendářním roce nerozdělí, jestliže její stav zveřejněný podle odstavce 3 není vyšší než
a) 4 prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka,
b) 11 prémiových práv na chov bahnic.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.