Odstavec předpisu 327/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
§ 11

§ 11
Ochrana vodních organismů a některých dalších necílových organismů
Ochrana vodních organismů a některých dalších necílových organismů při používání přípravku se řídí standardními větami podle zvláštních právních předpisů,9) vyjadřujícími bezpečnostní pokyny pro ochranu životního prostředí, a informacemi o rizicích, jimiž je přípravek označen podle rozhodnutí o jeho povolení. Nedotčena zůstávají ustanovení zvláštních právních předpisů o ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů.4)
4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
9) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a změně některých zákonů. Vyhláška č. 329/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.