Odstavec předpisu 327/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
§ 6c

§ 6c
Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu
Oznámení aplikace přípravku dotčeným chovatelům včel a místně příslušnému obecnímu úřadu obsahuje:
a) identifikaci ošetřovatele porostu
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b) informace k přípravku
1. obchodní název,
2. aplikační dávku přípravku,
3. den a hodinu aplikace a
c) identifikaci místa aplikace přípravku
1. pozemek identifikovaný parcelním číslem, obcí, katastrálním územím, výměrou v hektarech, druhem plodiny, nebo
2. v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.