Odstavec předpisu 327/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
§ 6a

§ 6a
Oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť
Oznámení chovatele včel k umístění trvalých nebo přechodných stanovišť včelstev obsahuje:
a) identifikaci chovatele
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
b) identifikaci umístění stanoviště včelstev
1. pozemek označený parcelním číslem, obcí, katastrálním územím,
2. přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště a
c) v případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.