Odstavec předpisu 245/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
§ 8g

§ 8g
Změny žádosti
S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností52) není po kontrole provedené Fondem v souladu s předpisy Evropské unie43) v žádosti přípustné doplnění půdního bloku nebo jeho dílu, popřípadě změna půdního bloku nebo jeho dílu,
a) z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu v rámci opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení,
b) na kterém bude vysazena nová vinice v rámci opatření podle § 5 odst. 2 tohoto nařízení; to neplatí v případě převodu práv na opětovnou výsadbu podle § 8h tohoto nařízení.
29) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
43) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
52) Čl. 75 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.