Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 6

§ 6
Rezerva
(1) Počáteční výše rezervy ke dni 1. května 2004 určené pro přidělování
a) individuálních referenčních množství mléka pro dodávky se stanoví ve výši rozdílu mezi 2 613 239 tunami a celkovou výší individuálních referenčních množství mléka pro dodávky přidělených producentům2) podle § 2 odst. 1 a 3,
b) individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej se stanoví ve výši rozdílu mezi 68 904 tunami a celkovou výší individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej přidělených producentům2) podle § 3 odst. 1 a 2.
(2) Rezerva se zvyšuje o části individuálních referenčních množství mléka, které byly sníženy podle § 8 odst. 1 a 4, popřípadě odejmuty podle § 8 odst. 2 a 5.
(3) Rozdělovat rezervu lze jednou ročně, a to k 1. březnu příslušného kalendářního roku.
(4) Fond nejpozději do 60 dnů před datem uvedeným v odstavci 3 může vyčlenit část rezervy, kterou použije ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových individuálních referenčních množství mléka pro dodávky a individuálních referenčních množství mléka pro přímý prodej; informaci o vyčleněné části rezervy uveřejní Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.