Odstavec předpisu 225/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 1

§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, jež jsou uvedeny v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství1) (dále jen "vybraná tržní opatření") jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.
1) Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ohledně intervence na trhu s máslem a smetanou, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencích na trhu sušeného odstředěného mléka, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 3378/1991 ze dne 20. listopadu 1991 stanovující prováděcí pravidla pro prodej másla z intervenčních zásob na export a doplňující nařízení (EHS) č. 569/1988, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2204/1990 ze dne 24. července 1990 stanovující dodatečná obecná pravidla o společné organizaci trhu mléka a mléčných výrobků, týkající se sýrů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2742/1990 ze dne 26. září 1990, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení Komise (EHS) č. 2204/1990, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2659/1994 ze dne 31. října 1994 o prováděcích pravidlech k poskytování podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano-Reggiano a Provolone, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2174/1992 ze dne 30. července 1992, kterým se stanovují prováděcí ustanovení pro poskytování podpory na soukromé skladování sýrů Sao Jorge a Ilha, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1070/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování sýrů Kefalotyri a Kasseri, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování sýra Pecorino Romano, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování trvanlivých druhů sýrů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 3143/1985 ze dne 11. listopadu 1985 o prodeji intervenčního másla určeného k přímé spotřebě ve formě koncentrovaného másla za snížené ceny, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 1609/1988 ze dne 9. června 1988, které stanovuje konečný termín pro naskladnění másla prodávaného na základě Nařízení (EHS) č. 3143/85 a č. 570/88, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko využívané jako krmivo a prodej takového sušeného odstředěného mléka, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2571/1997 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování příspěvku pro smetanu, máslo a koncentrované máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 429/1990 ze dne 20. února 1990 o poskytování příspěvku na koncentrované máslo pro přímou spotřebu ve Společenství při výzvě k tendru, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2921/1990 ze dne 10. října 1990 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2191/1981 ze dne 31. července 1981 o poskytování příspěvku na nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 213/2001 ze dne 9. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a č. 2799/1999, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1498/1999 ze dne 8. července 1999, kterým se stanovují podrobná pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/1968, pokud jde o vzájemná sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 804/1968, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1598/1995 ze dne 30. června 1995, kterým se stanovují podrobná pravidla pro využívání systému dodatkových dovozních cel v oblasti mléka a mléčných výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Komise (EHS) č. 896/1984 ze dne 31. března 1984 stanovující dodatečná opatření týkající se poskytování vývozních náhrad na mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 776/1978 ze dne 18. dubna 1978 o uplatnění nejnižší sazby náhrady pro vývoz mléčných výrobků a o zrušení a změně některých nařízení, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 1756/1993 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.