Odstavec předpisu 225/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 5

§ 5
Intervenční nákupy másla a intervenční nákupy sušeného odstředěného mléka
(1) Fond za účelem provádění intervenčního nákupu másla na základě výběrového řízení podle zvláštního právního předpisu8) zajistí dostatečnou mrazírenskou kapacitu, splňující požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Fond za účelem provádění intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka na základě výběrového řízení podle zvláštního právního předpisu8) zajistí dostatečnou skladovací kapacitu.
(3) Fond zveřejňuje výběrová řízení podle odstavců 1 a 2 nejméně 15 dnů před uplynutím konečného termínu pro podání nabídek, a to
a) nejméně v jednom celostátně distribuovaném deníku,
b) způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Fond při vyhodnocení výběrového řízení podle odstavců 1 a 2 seřadí subjekty splňující podmínky výběrového řízení podle výše jednotkových skladovacích nákladů, přičemž fyzickým nebo právnickým osobám s nejnižšími náklady (dále jen "skladovatel") postupně navrhne uzavření smlouvy až do zajištění požadované mrazírenské nebo skladovací kapacity.
(5) Skladovatel oznámí Fondu záměr uskladnit mléčné výrobky podle odstavců 1 a 2, a to nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným naskladněním; to platí i v případě, že se jedná o naskladnění v rámci soukromého skladování másla, sušeného odstředěného mléka, smetany a sýrů.
(6) Máslo nebo sušené odstředěné mléko může být nabídnuto k intervenčnímu nákupu Fondem v celých tunách.
(7) Fond může v rámci intervenčního nákupu nakoupit pouze máslo splňující jakostní požadavky s označením "české smetanové máslo"8a) nebo s jiným označením stanoveným předpisy Evropských společenství.9)
8) § 11c zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
8a) Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb. a vyhlášky č. 78/2005 Sb.
9) Příloha č. 5 k nařízení Komise (ES) č. 2771/1999.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.