Odstavec předpisu 225/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 4

§ 4
Sledování cen mléčných výrobků
(1) Fond za účelem sledování cen mléčných výrobků, uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "vybrané mléčné výrobky"), vybere v souladu s předpisy Evropských společenství6) fyzické a právnické osoby, vyrábějící vybrané mléčné výrobky, které souhrnně představují více než polovinu celkového objemu výroby vybraného mléčného výrobku v České republice (dále jen "reprezentativní výrobci"); tuto skutečnost Fond neprodleně oznámí reprezentativním výrobcům.
(2) Reprezentativní výrobci sdělí Fondu v souladu se zvláštním právním předpisem7) každý první pracovní den kalendářního týdne do dvanácté hodiny informace o
a) prodaném množství vybraných mléčných výrobků,
b) ceně vybraných mléčných výrobků, uvedených do oběhu ze skladu nebo z provozovny výrobce, bez daně z přidané hodnoty,
c) složení výrobku, způsobu a velikosti balení.
(3) Fond může nejvýše dvakrát v průběhu kalendářního roku změnit složení reprezentativních výrobců, a to na základě změn složení mlékárenské výroby v České republice, nebo v případě odůvodněných pochybností o dostatečné reprezentativnosti vybraných reprezentativních výrobců; při změně složení reprezentativních výrobců postupuje Fond podle odstavce 1.
(4) Fond informace podle odstavce 2 poskytuje Ministerstvu zemědělství.
6) Čl. 6 nařízení Komise (ES) č. 1498/1999.
7) § 12 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.