Odstavec předpisu 225/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 2

§ 2
Kontrola jakosti mléčných výrobků
Kontrolu plnění podmínek vybraných tržních opatření provádí v souladu se zvláštními právními předpisy2) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Kontroluje-li se jakost mléčných výrobků podle analytických metod stanovených předpisy Evropských společenství1) na základě vzorků odebraných v souladu s předpisy Evropských společenství,1) vyžádá si Fond odborný posudek od schválené laboratoře.3)
1) Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ohledně intervence na trhu s máslem a smetanou, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencích na trhu sušeného odstředěného mléka, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 3378/1991 ze dne 20. listopadu 1991 stanovující prováděcí pravidla pro prodej másla z intervenčních zásob na export a doplňující nařízení (EHS) č. 569/1988, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2204/1990 ze dne 24. července 1990 stanovující dodatečná obecná pravidla o společné organizaci trhu mléka a mléčných výrobků, týkající se sýrů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2742/1990 ze dne 26. září 1990, kterým se stanoví podrobná prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení Komise (EHS) č. 2204/1990, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2659/1994 ze dne 31. října 1994 o prováděcích pravidlech k poskytování podpory soukromého skladování sýrů Grana Padano, Parmigiano-Reggiano a Provolone, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2174/1992 ze dne 30. července 1992, kterým se stanovují prováděcí ustanovení pro poskytování podpory na soukromé skladování sýrů Sao Jorge a Ilha, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1070/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování sýrů Kefalotyri a Kasseri, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1069/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování sýra Pecorino Romano, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1068/2000 ze dne 19. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k poskytování podpory soukromého skladování trvanlivých druhů sýrů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 3143/1985 ze dne 11. listopadu 1985 o prodeji intervenčního másla určeného k přímé spotřebě ve formě koncentrovaného másla za snížené ceny, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 1609/1988 ze dne 9. června 1988, které stanovuje konečný termín pro naskladnění másla prodávaného na základě Nařízení (EHS) č. 3143/85 a č. 570/88, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko využívané jako krmivo a prodej takového sušeného odstředěného mléka, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2571/1997 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování příspěvku pro smetanu, máslo a koncentrované máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 429/1990 ze dne 20. února 1990 o poskytování příspěvku na koncentrované máslo pro přímou spotřebu ve Společenství při výzvě k tendru, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2921/1990 ze dne 10. října 1990 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 2191/1981 ze dne 31. července 1981 o poskytování příspěvku na nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 213/2001 ze dne 9. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o metody analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999 a č. 2799/1999, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1498/1999 ze dne 8. července 1999, kterým se stanovují podrobná pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/1968, pokud jde o vzájemná sdělení mezi členskými státy a Komisí v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla pro uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 804/1968, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1598/1995 ze dne 30. června 1995, kterým se stanovují podrobná pravidla pro využívání systému dodatkových dovozních cel v oblasti mléka a mléčných výrobků, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Komise (EHS) č. 896/1984 ze dne 31. března 1984 stanovující dodatečná opatření týkající se poskytování vývozních náhrad na mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 776/1978 ze dne 18. dubna 1978 o uplatnění nejnižší sazby náhrady pro vývoz mléčných výrobků a o zrušení a změně některých nařízení, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (EHS) č. 1756/1993 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro zemědělský přepočítací koeficient pro mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 760/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů.
2) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 28/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.
3) § 51a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.